İstanbul un Tarihçesi - 2

1204 de Dördncü Haçlı seferi (Latin İstilası) ile mabetleri, sarayları yıkılan, bütün anıtları yerle bir edilen İstanbul, o tarihten sonra kendini bir daha toparlayamadı. Şehrin merkezi Sarayburnu ndan Ayvansaray civarına kaydırıldı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise artık Bizans, devlet olarak sadece bir addan ibaretti. Güçlü surların arkasıda yaşamaya çalışan ve yiycek ihtiyacını sur dışından temin etmek sorunda kalan bu devletin nüfusu da giderek azalmaktaydı. Karşı kıyıya Cenovalılar yerleşmiş, Boğaz ı Türkler hakimiyetleri altına almışlardı. Eski ihtişamlı günlerinden eser olmayan şehir Osmanlıların eline geçer yeni bir hayata başlıyacağı günü bekliyordu...

Osmanlı'nın Genç Dehası Fatih - Hüseyin Tekinoğlu - Neden Kitap

Unknown
İstanbul un Tarihçesi - 1

İstanbul'a ilk yerleşim M.Ö. 4-3 bin yıllara kadar uzanır.Yunan halklarından olan Megaralılar, İstanbul'un ilk sakinleri olarak bilinirler.


Megaralılar bir iç savaş sonucu Yunanistan'ı terk ederek Kadıköy-Fikirtepe ye, sonra da Sarayburnu na yerleşmişlerdi. İstanbul , kurulduğu zaman liderleri Byzas'ın ismine ithafen Byzantion adıyla anılmaya başlandı.Antik Yunan şehir planına göre kurulan İstanbul'da , çok sayıda putperest inancına ait tanrı heykelleri ve tapınakları bulunuyordu. Ayasofya nın çekirdeği hükmündeki Basilika da bu devirde yapılmıştı. Roma geleneklerine göre yapılan hipodromu, geniş meydanları ,direkli caddeleri ,hamamları olan bir şehirdi. Roma İmparatorluğu tarafından doğuda bir başkent kurma amacıyla gönderilen Costantinus'un, kendine Byztion u seçmesive hemen imar faaliyetlerine girişmesiyle , şehir ikinci bir döneme girdi.Kayıtlarda Yeni Roma diye de geçen şehre, bundan sonra Costantinopolis adı verildi. Constantin şhrin ortasındaki meydana bir anıt diktirip, üzerine de kendi heykelini koydurtmuştu.


Erken dönemlerde heykeli yıkılan bu anıt, günümüzdeki Çemberlitaş tır.Daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığı kabul eden imparatorlar da şehrin gösterişli olması için bir çok görkemli abide ve kilise yapmışlardır.Ayasofya da bunlardan birisidir. Ayasofya nın kubbe çapının genişliği, bugün hala geçilememiş bir rekordur.Süregelen tamiratlarla günümüze ulaşabilmiştir. Ayrıca her imparator döneminde genişletilen kara ve deniz surlarıyla, şehir muhkem bir kale vaziyetindeydi.
Osmanlı'nın Genç Dehası Fatih - Hüseyin Tekinoğlu - Neden Kitap

Unknown
İlginç Bir Köprü


Toplamda 240 milyon dolara malolacak olan 2000 metrelik bir projenin parçası olan bu Hoover Barajı By-Pass Köprüsü ve tüm projenin 2010 eylülünde bitirilmesi planlanıyor.

Unknown
Bıyıklı Bardaklar


Peter Bruegger tarafından tasarlanan bıyıklı bardaklar yaklaşık 19,6 dolar a satışta.6 çeşiti bulunan bu bardakları info@peteribruegger.com email adresinden sipariş verebilirsiniz.


Unknown
Korkma


İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için,sevmekten korkuyor.Sevilmekten korkuyor,kendisini sevilmeye layık görmediği için.Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor,eleştirilmekten korktuğu için.Duygularını ifade etmekten korkuyor,reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor,gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor,dünyaya iyi birşey vermediği için.Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için..

W.SHAKESPEARE

Unknown
Malta Şahini Satıldı

Daha önce satışa çıktığı haberini verdiğim dünyanın en büyük yelkenli yatı Malta Şahini satıldı.100 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı yatı ünvanını alan yat Amazon internet sitesi HP gibi firmaların hissedarı olan Tom Perkins tarafından 2006 yılında Tuzla da ki Yıldız tersanesine yaptırılmıştı.

Unknown
Dünyadaki 5 Ekstrem Yer

1-Lut Çölü (İran)- Dünya daki en sıcak yer 71°C

Lut Çölü 480 km uzunluğu ve 320 km genişliği ile en büyük çöl havzalarından biridir[1] ve aynı zamanda en kurak ve sıcak olanıdır. Bir NASA uydusu İran'daki Lut çölü'nün yüzeyinde 71 °C (159 °F) sıcaklık [2] kaydetmiştir; Dünya üzerinde kaydedilmiş en yüksek sıcaklık.

2-Mt. Chimborazo (Ekvator)- Dünya'nın merkezinden en uzakta bulunan zirve 6310 metre

Chimborazo, 6310 metre yüksekliğinde sönmüş bir volkandır. Ekvador'un en yüksek dağıdır. Zirvesi Yeryüzü'nün en uç noktasıdır.

3-Tristan da Cunha (Birleşik Krallık) dünyanın üzerinde yerleşim olan karaya en uzak ada

1506 yılında Portekizli Amiral Tristan da Cunha tarafından keşfedilmiştir. Nüfusu 275 kişidir. İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlıdır. Aktif volkanik kökenli bir adadır.En yakın kara parçası kuzeyde 2.334 km uzaklıktaki St. Helena adasıdır. En yakın kıta şehri 2.778 km doğuda Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Town'dır.

4-Melek Şelalesi (Venezuela) En büyük şelale 984 metre

Angel Falls Şelalesi olarak bilinir.Şelaleyi, 20. yüzyılın başlarında, kâşif Ernesto Sánchez La Cruz keşfetmiştir. Batı dünyası ise ancak 1935'te Amerikalı pilot Jimmie Angel sayesinde bu şelalenin varlığını öğrenmiştir.

5-Thor Dağı(Kanada) Dünyanın en dik dağı

Dünyanın en dik dağıdır.İlk defa 1953 yılında tırmanılmıştır.


Kaynak

Unknown
Coca Cola ve Pepsi Logoları

1885 te kurulan ve dünyanın en değerli markası olan CocaCola ve onun en büyük rakibi Pepsi nin kuruldukları günden bugüne logoları;

Resim Ekle

Unknown
Kazıklı Voyvoda


Eflak Voyvoda sı 3.Vlad dır. Macarlar Drakul (şeytan), Ulahlar Çepelpuç, Türkler de Kazıklı Voyvoda diye tanırlar.Kazıklı Voyvoda nın en çok sevdiği eğlence kazık işkencesidir.Özellikle kazıklara vurulmuş, işkence içinde can veren Türklerin teşkil etmekte olduğu yoğun bir dairenin ortasında kendi saray halkı ile birlikte yemek yemekten pek haz duyardı.Eline Türk esirleri geçince ayak derilerinin yüzülmesini ve meydana çıkan kırmızı etlerin tuz ile oğuşturulmasını ve ondan sonra ızdıraplarını arttırmak için keçilere yalattırılmasını isterdi.Kendisine gönderilen Osmanlı elçileri başları açık olrak onun önünde saygı duruşu yapmaktan çekinince, sarıklarını ,daha kuvvetli bir surette başlarında durmasu için üçer çivi ile başlarına çaktırmıştır.

Bir gün memleketin bütün dilencilerini ziyafete çağırmış, onları iyice doyurduktan sonra sofra masasını ve salonu ateşe verdirmiş ve hepsini yaktırmıştır. Çocukları annelerinin ateşte kızartılmış etlerini yemeğe zorlamıştır.Bir gün eşek üzerinde rastladığı papazı eşek ile birlikte kazıklatmıştır.Macaristan ve Transilvanya dan dil öğrenmek için gönderilmiş olan 400 delikanlıyı birden ateşte yakmıştır. 600 Bohemya tüccarının pazar yerinde kazığa vurdurmuştur.Daha bir çok canilik yapan Kazıklı Voyvoda öldürülmüş ve başı Fatih Sultan Mehmet e gönderilmiştir.

Kaynak: J. Von Hammer-Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Unknown
Placebo Etkisi Nedir ?

Plasebo etkisi, hiç bir iyileştirici özelliği olmayan bir ilacın hastaya verilerek, hastanın kendi inanç yoluyla tedavi edilmesi yöntemidir.
Anthony Robbins in Sınırsız Güç isimli kitabında verdiği bir örnekle açıklayacak olursak;
Kanayan ülserleri olan bir grup hasta üzerinde, çarpıcı sonuçlar veren bir plasebo çalışması yapılmıştır.Hastalar iki ayrı gruba bölündüler.Birinci gruba, hastalığı kesinlikle iyileştirecek yeni bir ilaç verildiği açıklandı. İkinci gruptakilere etkileri hakkında çok az şey bilinen bir ilacın kendilerine denenmek üzere verildiğini söylediler. İlk grupta hastaların % 70 inde önemli oranda bir iyileşme görüldü, ikinci grupta bu oran sadece % 25 idi. Her iki gruba da tıbben hiçbir özelliği olmayan boş ilaçlar verilmişti. Aradaki tek fark inanç sistemlerinin kabulüydü.
Zararlı etkileri bilinen ilaçların verildiği insanlar üzerinde yapılan çalışmalar daha da çarpıcıdır. Bu hastalara zararlı ilaçların kendilerinde olumlu sonuçlar vereceği söylendiğinde; gerçekten onlar üzerinde bu ilaçların neden olduğu hiçbir hastalığa rastlanmamıştır.
Zaten ilaç diye verilen bonibonların bir çok yaşlı ve çocuğu iyileştirdiğini hepimiz biliyoruz.Bilmeyenler denesin.

Unknown
Donald Trump dan Öğütler


Ünlü Amerikalı emlak milyarderi Donald J. Trump'ın Trump 101 -Başarıya Giden Yol- adlı kitabında genç girişimcilere verdiği öğütlerden seçmeler;
-Kendinize şunu sorun:"Hangi standartlarla anılmak istiyorum?"Böyle bir standart belirlyipona uygun davranın.Çıtayı yüksek tutun!
-İşten çıkarmak zorunlu ve sorumluluk gerektiren bir iş kararı olabilir.Hoş değildir,ama bir dalın budanması o ağacı kurtarabilir.
-Bilgi sabır;eylem ise cesaret ister.Sabırla cesareti birleştirin,o zaman kazanan siz olursunuz.
-Sezgilerinize göre davranın.Nereye varmak istediğiizi ancak siz bilebilirsiniz.
-Değişimi önceden görüp ona kucak açın;değişim resmin tamamını değiştirebilir.Çıkarınıza olabilecek yeni gelişmeleri kabullenin,onlardan yararlanın ve onları kendinize yeni kapılar açmakta kullanın.-Başarı iyidir.Önemli başarı daha da iyidir.
-Kendi yolunuzu izleyin,çünkü sizi olmayı amaçladığınız yerlere götürecek olan yol odur.
-Özgüven sayesinde herkesi kendinize çekersiniz; böylece hem kendi yaşamınız hemde onların ki daha da güzelleşir.
-Öğrenmenin tohumları neredeyse her yerde filizlenebilir; o yüzden uğraştığınız şey hakkında gereğinden fazla şey biliyor olmanız asla mümkün değildir.
-Yaptığım şeyi seviyorum.Yaptığım şeyi bana yaptıran tutkum olduğu için, o şey benim işim olmuyor.Bugün geldiğim nokta da artık çalışmak ya da anlaşmalar yapmak zorunda değilim,ama bundan keyif alıyorum.Meydan okuma orda duruyor, öyleyse niye onu göğüslemeyeyim?
-Gerçekten başarılı olabilmek için, yaptığınız her ne ise onu sevmeniz gerekir.Eğer sevmiyorsanız, başarı şansınız çok değildir.
-Büyük düşünüp büyük kazanın.

Unknown
Güneşin Oğlu

Yaşlanmak gerçekten büyük mucize, ama ben artık ondan daha büyük bir mucizenin olduğunu biliyorum.O da ÖLMEK.Çünkü, hayat başlayan bir şey olduğu gibi biten de bir şey olmalı. Yaşadığınız en iyi seksi düşünün , yediğiniz en iyi yemeği , seyrettiğiniz en iyi maçı... Eğer bunlar hiç bitmeyip hala sürselerdi şuanda en iyi değil en sıkıcı olacaklardı. Hayat da böyle işte eğer bir nokta da bitmezse insanı canından bezdirebilir. İyiki ölüm var da hayatta her şeyi yerli yerine koyuyor. Nasıl diyorlar "yaşasın ölüm!!".

Bütün hayatını bir mucize bekleyerek geçiren Fikri Şemsigil, sonunda bu mucizeyi yaşar ve '
Güneşin Oğlu' olduğunu öğrenir. Fakat yaşadığı mucize, düşündüğünün aksine Fikri Bey'in hayatını alt üst eder. Fikri Bey'in ruhu artık, çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaktadır. Ve sonunda Fikri Bey, bu kez, yıllarca beklediği mucizeden kurtulmak için, gerçeklerin peşine düşmek zorunda olduğunu anlar. Olaylar çığırından çıkmıştır. Peki, karşı apartmandaki komşusu dünyalar güzeli kız ne olacaktır?

Unknown
Ömür Göksel - Umrumda Mı Dünya


dım-dım-dıbı-dımdım
dım-dım-dıbı-dıbı-dım
umurumda mı dünya?
sen varsın ya!
umurumda mı dünya?
sen varsın ya!
neme gerek altın saray?
vermesinler mirastan pay
istemem başka hiçbirşey
sen varsın ya!
varsa sırtımda bir hırka
boğazımda üç beş lokma
bu yeter de artar bana
umurumda mı dünya?
sen varsın ya!
dım-dım-dıbı-dımdım
dım-dım-dıbı-dıbı-dım

umurumda mı dünya?
sen varsın ya!
umurumda mı dünya?
sen varsın ya!
sigara bulmak çok güçmüş
amerika rusya'ya küsmüş
bizim takım küme düşmüş
umurumda mı dünya
yaşamak çok pahalıymış
yeni zamlar sıradaymış
bir kilo et bin liraymış
sen varsın ya
umurumda mı dünya?

şap-şap-şipi-dipi-şop
lap-lap-libi-libi-lop

umurumda mı dünya?
sen varsın ya!
umurumda mı dünya?
sen varsın ya!
sular hala akmıyormuş
yolları çöpler doldurmuş
piyasada benzin yokmuş
sen varsın ya!
bu boguşmak neye yarar ki?
kime kalmış dünya sanki
dert edinmem hiçbirşeyi
sen varsın ya!
umurumda mı dünya?
dım-dım-dıbı-dıbı-dım
sen varsın ya
umurumda mı dünya?

balıkesir-bandırma
şap-şap-şipi-dipi-şop
lap-lap-libi-libi-lop

Unknown
11 Rahatsız Edici Reklam

inventorspot sitesi 11 rahatsız edici reklamı derlemiş.0-100 km/h hıza 8,4 saniyede ulaşan Hyundai Coupe nin aşağıdaki reklamı rahatsız edici reklamlar listesinde ilk sırada;


Bir vejeteryan restoranına ait aşağıdaki reklam ise 4. sırada;


7 ve 8. sıralarda ise Just Likit el sabunlarının aşağıdaki reklamları var.


Unknown
Malta Şahini Satılıyor
Amerikalı milyarder Tom Perkins tarafından 2006 yılında yaptırılan dünyanın en büyük ve en modern yatı ünvanına sahip Malta Şahini( Maltese Falcon ) 115,000,000 milyon dolara satışa sunuldu.88 metre uzunluğundaki yat 2400 m2 yelken alanına sahip.Dünyada bir ilk olan karbon fiber yelken direklerinin uzunluğu ise 73 metre.Yat Tuzla daki Yıldız Tersanesi nde 200 kişiden oluşan bir ekip tarafından 3,5 yılda tamamlanmıştı.Malta Şahini fotoğraf galerisi

Unknown
Ornitorenk (Platipus) Hayvanı


Bilimadamlarının "hayvanlar aleminin en harika yaratığı olmaya aday bir hayvan" olarak nitelendirdiği Ornitorenk, Doğu Avustralya ve Tazmanya'ya özgü bir yarı-deniz memelisidir. Memeli olmalarına rağmen yumurtlayarak çoğalan ornitorenklerin ayakları ve gagaları hariç bütün vücudu, su geçirmez kalın bir kürkle kaplıdır.Ornitorenkler sahip oldukları kürk sayesinde kazandığı yalıtkanlık özelliği ile çok soğuk sularda dahi avlanabilirler.

Suya daldıklarında kulaklarını, gözlerini ve burun deliklerini kapatan ornitorenk gagasında bulunan yaklaşık 850,000 alıcıdan oluşan elektroreseptör sistemi sayesinde yeminin kas hareketiyle oluşan eletriği hissederek avlanır. Ayrıca oldukça etkili bir zehre de sahip olan ornitorenk in diğer bir adı da platypus tur. Kanguru ve koaladan sonra Avusturalya nın bir diğer sembolü olan ornitorenklerin Avustralya 20 cent inin arkasında resmi bulunmaktadır.

Unknown
İç Çamaşırı Günü 2009


New York ta düzenlenen 8. Geleneksel İç Çamaşırı Günü 10 Ocak ta gerçekleştirildi.No Pants Subway Ride denilen etkinlik kapsamında yaklaşık 1,200 kişi metroda soyunup iç çamaşırlarıyla kalarak şaşkın gözlerin odağı oldular.Bu etkinlik ilk kez 2002 yılında yine New York ta başlamıştı.

Unknown