Placebo Etkisi Nedir ?

Plasebo etkisi, hiç bir iyileştirici özelliği olmayan bir ilacın hastaya verilerek, hastanın kendi inanç yoluyla tedavi edilmesi yöntemidir.
Anthony Robbins in Sınırsız Güç isimli kitabında verdiği bir örnekle açıklayacak olursak;
Kanayan ülserleri olan bir grup hasta üzerinde, çarpıcı sonuçlar veren bir plasebo çalışması yapılmıştır.Hastalar iki ayrı gruba bölündüler.Birinci gruba, hastalığı kesinlikle iyileştirecek yeni bir ilaç verildiği açıklandı. İkinci gruptakilere etkileri hakkında çok az şey bilinen bir ilacın kendilerine denenmek üzere verildiğini söylediler. İlk grupta hastaların % 70 inde önemli oranda bir iyileşme görüldü, ikinci grupta bu oran sadece % 25 idi. Her iki gruba da tıbben hiçbir özelliği olmayan boş ilaçlar verilmişti. Aradaki tek fark inanç sistemlerinin kabulüydü.
Zararlı etkileri bilinen ilaçların verildiği insanlar üzerinde yapılan çalışmalar daha da çarpıcıdır. Bu hastalara zararlı ilaçların kendilerinde olumlu sonuçlar vereceği söylendiğinde; gerçekten onlar üzerinde bu ilaçların neden olduğu hiçbir hastalığa rastlanmamıştır.
Zaten ilaç diye verilen bonibonların bir çok yaşlı ve çocuğu iyileştirdiğini hepimiz biliyoruz.Bilmeyenler denesin.

Hiç yorum yok