Kazıklı Voyvoda


Eflak Voyvoda sı 3.Vlad dır. Macarlar Drakul (şeytan), Ulahlar Çepelpuç, Türkler de Kazıklı Voyvoda diye tanırlar.Kazıklı Voyvoda nın en çok sevdiği eğlence kazık işkencesidir.Özellikle kazıklara vurulmuş, işkence içinde can veren Türklerin teşkil etmekte olduğu yoğun bir dairenin ortasında kendi saray halkı ile birlikte yemek yemekten pek haz duyardı.Eline Türk esirleri geçince ayak derilerinin yüzülmesini ve meydana çıkan kırmızı etlerin tuz ile oğuşturulmasını ve ondan sonra ızdıraplarını arttırmak için keçilere yalattırılmasını isterdi.Kendisine gönderilen Osmanlı elçileri başları açık olrak onun önünde saygı duruşu yapmaktan çekinince, sarıklarını ,daha kuvvetli bir surette başlarında durmasu için üçer çivi ile başlarına çaktırmıştır.

Bir gün memleketin bütün dilencilerini ziyafete çağırmış, onları iyice doyurduktan sonra sofra masasını ve salonu ateşe verdirmiş ve hepsini yaktırmıştır. Çocukları annelerinin ateşte kızartılmış etlerini yemeğe zorlamıştır.Bir gün eşek üzerinde rastladığı papazı eşek ile birlikte kazıklatmıştır.Macaristan ve Transilvanya dan dil öğrenmek için gönderilmiş olan 400 delikanlıyı birden ateşte yakmıştır. 600 Bohemya tüccarının pazar yerinde kazığa vurdurmuştur.Daha bir çok canilik yapan Kazıklı Voyvoda öldürülmüş ve başı Fatih Sultan Mehmet e gönderilmiştir.

Kaynak: J. Von Hammer-Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Unknown