İstanbul un Tarihçesi - 2

1204 de Dördncü Haçlı seferi (Latin İstilası) ile mabetleri, sarayları yıkılan, bütün anıtları yerle bir edilen İstanbul, o tarihten sonra kendini bir daha toparlayamadı. Şehrin merkezi Sarayburnu ndan Ayvansaray civarına kaydırıldı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise artık Bizans, devlet olarak sadece bir addan ibaretti. Güçlü surların arkasıda yaşamaya çalışan ve yiycek ihtiyacını sur dışından temin etmek sorunda kalan bu devletin nüfusu da giderek azalmaktaydı. Karşı kıyıya Cenovalılar yerleşmiş, Boğaz ı Türkler hakimiyetleri altına almışlardı. Eski ihtişamlı günlerinden eser olmayan şehir Osmanlıların eline geçer yeni bir hayata başlıyacağı günü bekliyordu...

Osmanlı'nın Genç Dehası Fatih - Hüseyin Tekinoğlu - Neden Kitap

Unknown
İstanbul un Tarihçesi - 1

İstanbul'a ilk yerleşim M.Ö. 4-3 bin yıllara kadar uzanır.Yunan halklarından olan Megaralılar, İstanbul'un ilk sakinleri olarak bilinirler.


Megaralılar bir iç savaş sonucu Yunanistan'ı terk ederek Kadıköy-Fikirtepe ye, sonra da Sarayburnu na yerleşmişlerdi. İstanbul , kurulduğu zaman liderleri Byzas'ın ismine ithafen Byzantion adıyla anılmaya başlandı.Antik Yunan şehir planına göre kurulan İstanbul'da , çok sayıda putperest inancına ait tanrı heykelleri ve tapınakları bulunuyordu. Ayasofya nın çekirdeği hükmündeki Basilika da bu devirde yapılmıştı. Roma geleneklerine göre yapılan hipodromu, geniş meydanları ,direkli caddeleri ,hamamları olan bir şehirdi. Roma İmparatorluğu tarafından doğuda bir başkent kurma amacıyla gönderilen Costantinus'un, kendine Byztion u seçmesive hemen imar faaliyetlerine girişmesiyle , şehir ikinci bir döneme girdi.Kayıtlarda Yeni Roma diye de geçen şehre, bundan sonra Costantinopolis adı verildi. Constantin şhrin ortasındaki meydana bir anıt diktirip, üzerine de kendi heykelini koydurtmuştu.


Erken dönemlerde heykeli yıkılan bu anıt, günümüzdeki Çemberlitaş tır.Daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığı kabul eden imparatorlar da şehrin gösterişli olması için bir çok görkemli abide ve kilise yapmışlardır.Ayasofya da bunlardan birisidir. Ayasofya nın kubbe çapının genişliği, bugün hala geçilememiş bir rekordur.Süregelen tamiratlarla günümüze ulaşabilmiştir. Ayrıca her imparator döneminde genişletilen kara ve deniz surlarıyla, şehir muhkem bir kale vaziyetindeydi.
Osmanlı'nın Genç Dehası Fatih - Hüseyin Tekinoğlu - Neden Kitap

Unknown