Hürrem Sultan'ın Çocukları

Hürrem Sultan Osmanlı tarihinde büyük yer edinmiş; Kanuni Sultan Süleyman'ın eşidir. Devlet işlerinde etkin roller üslenerek "Kadınlar Saltanatı" denilen bir devri başlattığı varsayılır.Hürrem, Kanuni'ye 5 çocuk vermiştir. Bunlardan 4'ü şehzade biri ise kız çocuğu Mihrimah Sultan'dır.İşte Hürrem Sultan'ın çocukları;
Şehzade Mehmet
(1521-1543) yılları arasında yaşamıştır.Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan dan olan ilk oğludur.Hürrem Sultan'ın en büyük çocuğudur. Şehzade Mehmet 22 yaşında suikaste kurban gitmiştir. Kanuni'nin Mahidevran Sultan'dan olan oğlu Şehzade Mustafa tarafından öldürtüldüğü söylensende bu iddia hiç bir zaman ispatlanamamıştır. Bazı kayıtlara göre ise amansız bir hastalıktan öldüğü düşünülmektedir.

Mihrimah Sultan
(1522-1578) yılları arasında yaşamıştır.Hürrem Sultan'ın tek kız çocuğudur. Osmanlı'nın yönetiminde büyük rol oynamıştır.Kanuni, Mihrimah Sultanı çok sever, her dediğini yerine getirirdi. Mihrimah Sultan, 17 yaşında Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa ile evlenidirilmiş ve Rüstem Paşa bu evlilikten sonra sadrazamlığa yükselmiştir.

2. Selim
(1524-1574) yılları arasında yaşamıştır. Kanuniden sonra tahta 2. Selim geçmiştir.Hürrem Sultan çocuğunun tahta geçtiğini görememiştir. Osmanlı'nın 11. padişahıdır. Padişahlığı sırasında devlet yönetimiyle fazla ilgilenmemiş, yönetimi daha çok kızı Esmihan Sultan 'ın kocası olan Sokollu Mehmet Paşa ya bırakmıştır.

Şehzade Bayezid
(1525-1561) yılları arasında yaşamıştır. Henüz babası sağ iken Şehzade Selim ile taht kavgasına girişmiş ve yenilmiştir. İran Şahına sığınmış ve babasının adamları tarafından öldürtülmüştür. Hürrem Sultan kendi oğullarından, en çok karakter olarak babası Kanuni Sultan Süleyman a benzeyen Şehzade Bazeyid izin tahta geçmesini istiyordu. Ancak annesi Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra koruyucusuz kalmış ve İran'a sığınmıştır. Bazeyid'in ölümünden sonra yalnızca en büyük şehzadeye sancak beyliğinin verilmesi kararlaştırılmıştır.

Şehzade Cihangir
(1531-1553) yılları arasında yaşamıştır. Doğuştan kamburdu. Kanuni Şehzade Cihangir'in ölümünden sonra onun anısına Cihangir semtini kurdurmuştur.

Hiç yorum yok